SẢN PHỤ KHOA

180.000.000 

THIẾT BỊ Y TẾ

MEDGYN MONITOR SẢN KHOA

12.000.000 
45.000.000 

Thiết Bị Sản Phụ Khoa

Welch Allyn Đèn Khám Bệnh GS-300

4.500.000 
108.000.000 

IVD CHẨN ĐOÁN XÉT NGHIỆM

IVD Hoá Chất Xét Nghiệm

Hóa chất máy điện giải Caretium ABW-4

2.764.608 
53.665.920 

Thiết Bị Xét Nghiệm

DIRUI Máy phân tích sinh hóa CS-T180

227.673.600 

Vimedtec Danh Mục Sản Phẩm

DIRUI Máy phân tích sinh hóa DR-7000D

30.356.480 
11.383.680 
85.000 
85.000 

IVD Hoá Chất Xét Nghiệm

InTec OPI MORPHINE, Test nhanh ma túy

85.000 

IVD Hoá Chất Xét Nghiệm

Test Nhanh Nhóm Máu InTec ABO & RhD

370.000 

IVD Hoá Chất Xét Nghiệm

Intec H.pylori Test Nhanh Virus H.pylori

416.000 

IVD Hoá Chất Xét Nghiệm

InTec Malaria Test Nhanh Sốt Rét

80.000 

IVD Hoá Chất Xét Nghiệm

InTec HCV Test Nhanh Viêm Gan C

35.000 

IVD Hoá Chất Xét Nghiệm

InTec HBsAb Test Nhanh Viêm Gan B

80.000 

IVD Hoá Chất Xét Nghiệm

InTec HIV Test Nhanh HIV

85.000 

COVID Thiết Bị Y Tế

RapidFor SARS-CoV-2 Test Nhanh Covid

2.199.000 

COVID Thiết Bị Y Tế

WondFo COVID-19 SARS-COV-2

1.625.000 

COVID Thiết Bị Y Tế

TEST NHANH BIOCREDIT COVID-19 AG

300.000 

Y HỌC DỰ PHÒNG

CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH

Vimedtec Danh Mục Sản Phẩm

AoHua Bộ xử lý hình ảnh nội soi VME-2300

402.223.360 

Chẩn Đoán Hình Ảnh

Shenzhen Máy Đo Điện Tim ECG 301

4.911.900 
180.000.000 

THIẾT BỊ Y TẾ

SonoScape P10 Máy siêu âm 5D

380.000.000 
194.999.999 
93.312.000 

THIẾT BỊ Y TẾ

SonoScape P20 5D Máy Siêu Âm

350.000.000 

THIẾT BỊ Y TẾ

Mindray Máy siêu âm DC-40

420.000.000 

THĂM DÒ CHỨC NĂNG

Vimedtec Danh Mục Sản Phẩm

Contec Máy điện não KT88

22.767.360 
180.000.000 

THIẾT BỊ Y TẾ

MEDGYN MONITOR SẢN KHOA

12.000.000 
29.800.000 

CHẤN THƯƠNG

VẬT TƯ TIÊU HAO

COVID Thiết Bị Y Tế

MUSK GREY KHẨU TRANG Y TẾ N95 FFP2

369.000 

COVID Thiết Bị Y Tế

MUSK NAVY KHẨU TRANG Y TẾ N95 FFP2

395.000 

COVID Thiết Bị Y Tế

MUSK BLACK KHẨU TRANG Y TẾ N95 FFP2

369.000 

COVID Thiết Bị Y Tế

GĂNG TAY Y TẾ CAO SU NITRILE VINYYL

179.000 

COVID Thiết Bị Y Tế

MUSK KHẨU TRANG Y TẾ N95/FFP2

395.000 

COVID Thiết Bị Y Tế

GĂNG TAY CAO SU Y TẾ 100% NITRILE

89.000 

COVID Thiết Bị Y Tế

HealForce® Bluetooth SpO2

999.000 

CẨM NANG BỆNH HỌC