Featured Products

Vimedtec Danh Mục Sản Phẩm

Contec Máy điện não KT88

22.767.360 

Vimedtec Danh Mục Sản Phẩm

AoHua Bộ xử lý hình ảnh nội soi VME-2300

402.223.360 

IVD Hoá Chất Xét Nghiệm

Hóa chất máy điện giải Caretium ABW-4

2.764.608 
53.665.920 

Thiết Bị Xét Nghiệm

DIRUI Máy phân tích sinh hóa CS-T180

227.673.600 

Vimedtec Danh Mục Sản Phẩm

DIRUI Máy phân tích sinh hóa DR-7000D

30.356.480 

Chẩn Đoán Hình Ảnh

Shenzhen Máy Đo Điện Tim ECG 301

4.911.900 

Browse

Latest News

Instagram did not return a 200.