weekly featured products

Best Selling Products

85.000 

Thiết Bị Sản Phụ Khoa

Welch Allyn Đèn Khám Bệnh GS-300

4.500.000 

COVID Thiết Bị Y Tế

MUSK KHẨU TRANG Y TẾ N95/FFP2

395.000 
126.000 

Thiết Bị Xét Nghiệm

DIRUI Máy phân tích sinh hóa CS-T180

227.673.600 

COVID Thiết Bị Y Tế

RapidFor SARS-CoV-2 Test Nhanh Covid

2.199.000 

Browse our categories

Latest News