Hiển thị 1–12 của 13 kết quả

IVD Hoá Chất Xét Nghiệm

IVD Hoá Chất Xét Nghiệm

Hóa chất máy điện giải Caretium ABW-4

2.764.608 

IVD Hoá Chất Xét Nghiệm

Intec H.pylori Test Nhanh Virus H.pylori

416.000 

IVD Hoá Chất Xét Nghiệm

InTec HBsAb Test Nhanh Viêm Gan B

80.000 

IVD Hoá Chất Xét Nghiệm

InTec HCV Test Nhanh Viêm Gan C

35.000 

IVD Hoá Chất Xét Nghiệm

InTec HIV Test Nhanh HIV

85.000 

IVD Hoá Chất Xét Nghiệm

InTec Malaria Test Nhanh Sốt Rét

80.000 
85.000 

IVD Hoá Chất Xét Nghiệm

InTec OPI MORPHINE, Test nhanh ma túy

85.000 

COVID Thiết Bị Y Tế

RapidFor SARS-CoV-2 Test Nhanh Covid

2.199.000 

COVID Thiết Bị Y Tế

TEST NHANH BIOCREDIT COVID-19 AG

300.000 

IVD Hoá Chất Xét Nghiệm

Test Nhanh Nhóm Máu InTec ABO & RhD

370.000 
85.000