Hiển thị tất cả 5 kết quả

Máy Siêu Âm

THIẾT BỊ Y TẾ

Mindray Máy siêu âm DC-40

420.000.000 
194.999.999 
93.312.000 

THIẾT BỊ Y TẾ

SonoScape P10 Máy siêu âm 5D

380.000.000 

THIẾT BỊ Y TẾ

SonoScape P20 5D Máy Siêu Âm

350.000.000