Hiển thị tất cả 8 kết quả

Chẩn Đoán Hình Ảnh

Vimedtec Danh Mục Sản Phẩm

AoHua Bộ xử lý hình ảnh nội soi VME-2300

402.223.360 
180.000.000 

THIẾT BỊ Y TẾ

Mindray Máy siêu âm DC-40

420.000.000 

Chẩn Đoán Hình Ảnh

Shenzhen Máy Đo Điện Tim ECG 301

4.911.900 
194.999.999 
93.312.000 

THIẾT BỊ Y TẾ

SonoScape P10 Máy siêu âm 5D

380.000.000 

THIẾT BỊ Y TẾ

SonoScape P20 5D Máy Siêu Âm

350.000.000